پدر خانواده اعتیاد دارد و شیشه مصرف می کند تا حالا دو بار اقدام به ترک کرده ولی دوباره مصرف رو شروع کرده است .
مادر خانواده حدود ۷ سال هست که بیماری هپاتیت B دارد ولی پیگیری نکرده خودش می گوید که خواب دیده ام که شفا پیدا کردم .
کار تعمیر لباس انجام می دهد که هر روز حدود ۳ هزار تومن کار می کندو هیچ منبع درآمد دیگری ندارند (یارانه ان که هست)
۴ بچه دارد.۳ پسر و یک دختر
حمام ندارند و بچه ها درحیاط حمام می کنند.
بچه ها سوءتغذیه دارن.
پسر بزرگ خانواه که ۱۳ سال دارد به همراه دایی خود که میوه می فروشد کار می کند که به جای پول به آنها سیب زمینی ، پیاز و میوه می دهد.
خانواده در فقر شدید مالی بسر می برند.