خانم سرپرست خانوار است و همسرش ۱۲ سال است که فوت کرده است. شغلش میوه‌چینی است.
خانه‌ی آن‌ها هنوز انحصار ورثه نشده و زمانی که باران می‌آید؛ نم‌دار می‌شود و آب به داخل خانه می‌آید و دیوار خانه ترک برداشته است. کمیته قرار بود برای تعمیر خانه پیگیری کند اما کاری نکردند.
خانواده دارای ۴ فرزند است که یک دختر و پسر خانواده ازدواج کرده‌اند و ۲ پسر دیگر با مادر زندگی می‌کنند که یکی از پسرهایش سرباز است (در مهرآباد تهران نیروی هوایی خدمت می‌کند) و وقتی برای مرخصی می‌آید اگر کار باشد کارگری می‌کند.
پسر دیگر او ۱۱ سالش است و کلاس پنجم است و برای تحصیلش نیاز به کمک دارد.
و این پسر کوچک وقتی ۲۰ روزه بود با کتری آب جوش، سوخت و پارسال هم عمل کرد و شهریور ۹۷ هم عمل دارد (در بیمارستان شهید زارع). حدود ۱ میلیون و خورده‌ای هزینه‌ی عملش است.
خانم یک‌بار جراحی قلب هم انجام داده است.
خانم در آشپزی و درست کردن مربا و ترشی مهارت دارد.