پدر خانواده درگیر اعتیاد شدید است و چند وقت پیش عمل جراحی کیسه صفرا انجام داده است و قادر به کار کردن نیست. مادر گدایی می‌کند و احتمالاً دچار اعتیاد نیست. درآمد خانواده از طریق کمک‌های مردم و گدایی کردن است. مادر شناسنامه ندارد.
دو کودک خانواده یکی دختر ۵ ساله است و دیگری، پسر کوچک‌تر که شناسنامه و بیمه ندارند …
وضع خانه و زندگی بسیار نامناسب است و وسایل زندگی اعم از فرش، یخچال، گاز و … وجود ندارد. شرایط دریافت کیسه غذایی را دارند.