این روستا در شهرستان کلیشادو سودرجان واقع در 25 کیلومتری شهر اصفهان است. شغل بومی مردم این روستا باغداری و کشاورزی و بنایی است، جمعیت بیکار این روستا، جوانان هستند که مي تواند يكي از دلايل اعتیاد و مصرف مواد مخدر بين آنان باشد. این روستا فاقد هرگونه پارک و مرکز تفریحی برای کودکان است. تعدادی از کوچه های این روستا نیز فاقد آسفالت بوده که این وضعیت سبب ایجاد انواع بیماری است. بافت این روستا شامل خانه های نوساز، خانه های قدیمی، خانه های کاهگلی و گاهاً خرابه است. تنها يك بهداری در این روستا وجود دارد و هفته اي يك روز پزشك برای معاینه ي بيماران به روستا می آید.