این محله جزء بافت قدیم منطقه ی مهرشهر میباشد که از نظر جغرافیایی بین محله ی حسین آباد مهرشهر و بلوار ارم قرار دارد.
این منطقه بافت روستایی در داخل ، بافت شبيه به شهری در بلوار اصلی خود دارد و دارای زمین های کشاورزی فراوانی میباشد.
بیشتر ساکنین از اقوام ترک ،کرد و افغان هستند.

به دلیل وجود کلانتری، پایگاه اعزام آمبولانس و واحد انتظامى فعال در این محله وضعیت امنيتى بسیار مطلوبی نسبت به سایر مناطق محروم اطراف خود دارد.

اوضاع بهداشت و فرهنگ بهداشتی نا مساعد است و از نظر فرهنگ آموزشی و عمومی شرایط مطلوبی ندارد.

از نظر حمل و نقل عمومی و جاده ای و مسیر های تردد  مطلوب میباشد.
از نظر خدمات قبوضی نسبتا مناسب است.

عمده مشکلات این منطقه:
1.عدم فرهنگ آموزشی و عمومی
2.وضعیت اقتصادی
3.بیکاری