خانواده‌‌ی 7 نفره با دو پسر 11 و 9 ساله و 3 دختر 14، 12 و 1 ساله شناسایی شده‌اند. یک کودک دختر دیگر نیز داشته‌اند که در 12 سالگی ازدواج کرده و هم‌اکنون در افغانستان زندگی می‌کند.

به علت فقر شدید در افغانستان مهاجرت کرده‌اند.

دختران بزرگ‌تر خانواده در کارگاه شمع‌سازی کار می کنند.

پدر زباله‌گرد است. مادر مدعی است پدر در کارگاه نجاری کار می‌کند اما وجود چرخ حمل زباله و وسایل بازیافت در خانه و اظهارات مادربزرگ خانواده که در همین محل ساکن است گواه بر زباله‌گردی پدر خانواده است.

همه‌ی فرزندان خانواده به دلیل نداشتن اوراق هویت محروم از تحصیل هستند.

یخچال ندارند و مواد غذایی چندانی نیز در خانه مشاهده نمی‌شود.

نیازمند دریافت کیسه غذایی و کمک جهت اخذ اوراق هویت و ثبت نام بچه‌ها در مدرسه تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here