خانواده هفت عضو دارد که پدر به علت اعتیاد شدید خانواده را ترک کرده و کارتن‌خواب شده است. مادر خانواده در ناحیه گلوی خود دارای تومور است و درد ناشی از بیماری او را به اعتیاد کشانده که خوشبختانه سه ماه است که اعتیاد خود را ترک کرده و با تمام ضعف‌های ناشی از بیماری، با نظافت در خانه‌ها، امرا و معاش مي‌کنند.

یکی از فرزندان به علت فقر خانواده به مادربزرگ خود سپرده شده و در کرمان زندگی می‌کند. پسر دیگر که 13 سال دارد مشغول کار بر سر چهارراه‌ها است و پسر بزرگ‌تر که 17 سال دارد؛ سال‌های پیش دچار سانحه‌ای شده و گیرنده‌ی قلب است و به همین دلیل توانایی کار سخت ندارد و بيکار است.
دختر خانواده نزدیک به یک سال در کارگاه خیاطی مشغول کارآموزی است. به علت معضلات فراوان خانواده و اعتیاد مادر، اورژانس اجتماعی اقدام به گرفتن دختر 2 ساله خانواده و سپردن آن به بهزیستی کرده است.

فقر شدید مالی سبب زندگی در خانه‌ای با شرایط بسیار نامناسب شده است که صاحب‌خانه قصد بیرون انداختن آن‌ها را دارد. دیوارهای خانه در حال فروریختن است. از پدر خانواده هیچ خبری نیست و هزینه‌ای برای نقل‌مکان ندارند. درحالی‌که مجبور به این کار هستند و مهلت چندانی نیز نیست.
در صورت جابه‌جایی و یافتن خانه مناسب امکان خروج دختر کوچک از بهزیستی نیز فراهم می‌شود.

هزینه درمان زن بسیار بالاست شرایط تغذیه براي پسري که گیرنده عضو است، سن رشد فرزندان و بیماری مادر بسیار نامناسب است.