معصومه 26 ساله و دو پسرش خانواده ای در اسلام اباد گرگان هستند که به شدت درگیر فقر هستند.
معصومه 4 سال است به علت اعتیاد و هوس بازی های همسرش از او طلاق گرفته است.
امیرعلی 10 ساله و امیرحسین 4 ساله فرزندان معصومه هستند،امیرحسین متاسفانه با کوچکترین سرماخوردگی دچار تشنج میشود و باید مداوم پیگیری درمانی شود که به علت بیکاری معصومه و نداشتن هزینه توانایی پیگیری درمانی را ندارند .
به علت وجود بچه ها معصومه امکان کار بیرون از خانه راندارد،همچنین به دلیل مشکلات افسردگی معصومه از محیط بیرون و اجتماع ترس دارد و خانواده اش در گرگان نیستند و حمایتی از او نمیکنند .