خانواده‌ی ۵ نفری؛
دو دختر و یک پسر دارند.
پدر در کوره‌ی آجرپزی به صورت موقت کار می‌کرد و در همین کوره معتاد شد!
پسر خانواده نیز هم اکنون در همین کوره که پدر معتاد شد، کار می‌کند!
تنها منبع درآمد خانواده، یارانه است.
یکی از دخترها در سن کم، مجبور به ازدواج شده؛ به دختر دیگر نیز به خاطر شرایط نامساعد مالی، اجازه‌ی تحصیل در مقطع بالاتر را نمی‌دهند