در جریان شناسایی برای كوچه گردان سال ٩٥ در محله ي جوي آباد با خانواده اي شامل يك دختر و مادر آشنا شديم که پدر خانواده فوت كرده بود. دختر ٣٠ ساله است و این خانواده هيچ منبع در آمدي به جز كمك هاي مردمي و كميته امداد ندارند. دختر خانواده از بيماري رماتيسم رنج مي برد و تا سال ٩٦ از ترس اين كه نتواند از هزينه هاي سنگين مراجعه به پزشك و درمان كردن برآید با اين بيماري زندگی می کرد. با پیگیری هاي اعضاي جمعيت امام علي (ع) و بالاخره پس ازیک سال تلاش اين دختر به پزشك مراجعه نموده و درمان خود را با كمك جمعيت امام علی (ع) (از نظر هزينه و دارو و …)شروع كرده است.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here