در جریان شناسایی برای کوچه گردان سال ٩۵ در محله ی جوی آباد با خانواده ای شامل یک دختر و مادر آشنا شدیم که پدر خانواده فوت کرده بود. دختر ٣٠ ساله است و این خانواده هیچ منبع در آمدی به جز کمک های مردمی و کمیته امداد ندارند. دختر خانواده از بیماری رماتیسم رنج می برد و تا سال ٩۶ از ترس این که نتواند از هزینه های سنگین مراجعه به پزشک و درمان کردن برآید با این بیماری زندگی می کرد. با پیگیری های اعضای جمعیت امام علی (ع) و بالاخره پس ازیک سال تلاش این دختر به پزشک مراجعه نموده و درمان خود را با کمک جمعیت امام علی (ع) (از نظر هزینه و دارو و …)شروع کرده است.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.