خانواده‌ی ۳نفره که اتفاقی شناسایی شدند؛ افغان بدون اوراق هویت؛
پدر و دو پسر ۱۰ ساله و ۱۲ ساله؛ هر سه زباله‌گردند و در کارگاه ضایعاتی زندگی می‌کنند؛ تنها خانواده‌ای هستند که در آن کارگاه زندگی می‌کنند.
هر سه، فقر غذایی دارند و لاغرند.
زباله‌گردهای دیگر می‌گویند که خوراک این خانواده، نان خشک است.

پسر ۱۰ساله پیگیری‌های درمانی نیاز دارد. ظاهرا در ۲ سالگی تصادف کرده و بدون دریافت دیه و درمان مناسب پرونده بسته شده و به خاطر این تصادف صورتش آسیب دیده‌است.
قسمت زیادی از فرق سرش ظاهرا سوخته که چرک زیادی داشت. روی دست راستش خالکوبی شده: “پدر”…در حالی که سواد ندارند!
به گفته بقیه و خودشان، اصلا دکتر نرفته‌اند.
پدر به هروئین اعتیاد دارد. ولی استفاده‌اش به قدری نیست که دچار توهم شود. به گفته‌ی بقیه، هرچه هم باشد، پدر است و کودکانش را اذیت نمی‌کند.
درآمدشان از زباله‌گردی است، که بیشتر این هزینه صرف اعتیاد پدر می‌شود.
وضعیت درمانی پدر و پسر دیگر مشخص نیست.
توضیحات اضافه در فرم درمان شناسایی وفرم خانواده شناسایی.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.