خانواده‌ی ۳نفره که اتفاقی شناسایی شدند؛ افغان بدون اوراق هویت؛
پدر و دو پسر ۱۰ ساله و ۱۲ ساله؛ هر سه زباله‌گردند و در کارگاه ضایعاتی زندگی می‌کنند؛ تنها خانواده‌ای هستند که در آن کارگاه زندگی می‌کنند.
هر سه، فقر غذایی دارند و لاغرند.
زباله‌گردهای دیگر می‌گویند که خوراک این خانواده، نان خشک است.

پسر ۱۰ساله پیگیری‌های درمانی نیاز دارد. ظاهرا در 2 سالگی تصادف کرده و بدون دریافت دیه و درمان مناسب پرونده بسته شده و به خاطر این تصادف صورتش آسیب دیده‌است.
قسمت زیادی از فرق سرش ظاهرا سوخته که چرک زیادی داشت. روی دست راستش خالکوبی شده: “پدر”…در حالی که سواد ندارند!
به گفته بقیه و خودشان، اصلا دکتر نرفته‌اند.
پدر به هروئین اعتیاد دارد. ولی استفاده‌اش به قدری نیست که دچار توهم شود. به گفته‌ی بقیه، هرچه هم باشد، پدر است و کودکانش را اذیت نمی‌کند.
درآمدشان از زباله‌گردی است، که بیشتر این هزینه صرف اعتیاد پدر می‌شود.
وضعیت درمانی پدر و پسر دیگر مشخص نیست.
توضیحات اضافه در فرم درمان شناسایی وفرم خانواده شناسایی.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here