گزارش شناسایی – ترک آباد – پاکدشت – ۱۳۹۷

0
598

محله ای قدیمی در حاشیه شهر، آسفالت های این جا می گوید که من فراموش شده ام.
اغلب مردم آذری زبان هستند، اگرچه از اقوام دیگر هم در اين محله ساكن هستند.
كودكان زیادی در اين محله مشغول به بازی هستند که این شاید، مهم ترین نکته ی مثبت محله باشد، و مردمی خونگرم که چهره ی کج محله را کمی راست می کند، محله ای بزرگ که شاید از ارزان قیمت ترین محله ها در پاکدشت باشد، به خاطر شلوغی زیاد، بافت فرسوده، عدم وجود امکانات کافی و ….

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here