خانم فسایی، زن سرپرست خانوار که شوهرش یک سال و پنج ماه است که به دلیل حمل مواد و سرقت در زندان است و اعتیاد به شیشه دارد.

این خانواده، سه فرزند دارند که دختر بزرگ‌تر ازدواج کرده، پسر حدودا هفده ساله ترک تحصیل کرده و دختر کوچک‌تر، کلاس ششم بود.
امورات خانواده از طریق یارانه و کمکی که گاها از طرف بقیه می‌شود، می‌گذرد.
بیمه‌ی روستایی دارند و خانواده‌ی آبرومندی هستند.
منزل، یک خانه‌ی سی متری بود که برای خودشان بود؛ اساس منزل هم نو و تمیز نبود.