خانواده‌ی تاجیک، ٧ فرزند دارند و مدت یک سال و نیم است که از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پدر خانواده و دو تا از پسرها در منطقه‌ی کهریزک، ضایعات زباله، جمع‌آوری می‌کنند و مادر هم گاهی در خانه کار انجام می‌دهد. بچه‌ها، به علت عدم دریافت کارت آبی، یک سال است که مدرسه نرفته‌اند.

پدر خانواده مشکوک به اعتیاد است.
خانه، شامل یک اتاق ١٢ متری و یک آشپزخانه‌ی کوچک بود.