با این خانواده در کوچه گردان سال ٩۶ آشنا شدیم. خانواده هشت نفره که ۴ پسر و دو دختر دارد. یکی از دختران خانواده ازدواج کرده و با همسرش در خانه اجاره ای پدر زندگی می کند. (مبلغ اجاره: ۴میلیون و ماهانه ١٨٠هزارتومان)، دختر دیگر خانواده هم عقد است که به دلیل بیمار بودن همسر (دارای پرونده در بهزیستی) اقدام به طلاق نموده است.یکی از پسرها ازدواج کرده و دیگری ۲۵ سال سن دارد و ترک تحصیل کرده و بیکار است.
دو پسر کوچک خانواده دوقلو هستند و در کلاس چهارم دبستان تحصیل می کنند.عباس(یکی از دوقلوها)به علت عفونت گوش، گوش درد دارد و امیر (یکی دیگر از آنها) چشم راستش متورم شده است.
پدر خانواده به علت قند شدید پاهای خود را براثر زخم شدن از دست داده و از کار افتاده است و اعتیاد به تریاک دارد. روی بدن ٢پسر کوچک(دوقلو)جای سوختگی با سیگار دیده می شود.
مادر برای امرار معاش خانواده علاوه بر دریافت یارانه به کارگری (در باغها برای چیدن میوه و علف هاو…) به صورت فصلی مشغول است.
یخچال آنها سوخته و از یخچال دخترش که همراه آن ها زندگی می کند، استفاده می کنند. لازم به ذکر است دختر قصد نقل مکان از این خانه را دارد.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.