حسن آباد یکی از محله های قدیمی یزد است که از شمال‌ به روستای دربید و از جنوب به میدان خاتمی می رسد.
این محله به دليل وجود چاه حسن آباد اينگونه نام گذاری شده است ‌.
این محله در قدیم بیشتر به صورت باغ بوده و هنوز هم در این محله باغ هایی وجود دارد .
بافت خانه های این منطقه آجري است و اکثر خانه ها قدیمی است .
این محله به علت واقع شدن در حاشیه شهر، مهاجر پذیر است .
وضعیت بهداشتي
در این منطقه مناسب است ولی با مشکل آب شهری مواجه است و فشار آب در ساعات مختلف روز کم است.
حسن آباد دارای ۱ خانه بهداشت، ۱ درمانگاه در حال احداث،۲ مدرسه، ۱ سالن ورزشی و ۳ مسجد است .
امنیت این محله نسبتا خوب است ولی شب ها بوستان محله، محل تجمع معتادان است.
سیستم شهرسازی در این منطقه به شدت ضعیف و کوچه ها نامنظم هستند.