پدر خانواده کارگر ساده ی ساختمان است و درآمدی حدود ۸۰۰ تومن دارد.
یک فرزند دختر ۵ ساله دارد(مدیسا) که از بدو تولد مشکل رشد دارد و همچنان تحت نظر پزشک است . هزینه های درمان و دارو خیلی زیاد هستش.
دکترا گفتن امکان بلوغ زود رس وجود دارد.
ندیسا باید تغذیه ی خوب داشته باشد. مثل خوردن گوشت قرمز که به گفته ی مادر خانواده اگر بخواهند به تغذیه اش برسند از درمانش میمانند.
مدییا خیلی ضعیف هستش و مدام مریض میشه .
پدر شوهر و مادرشوهر و برادرشوهر هم کنار آن ها زندگی میکنند.
مادر مدیسا دو سال هست که صرع داردکه متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه های دارو بعد از تمام شدن داروها دیگر توانایی خریدن دارو راندارد .

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here