خانواده شش نفرِ افغان شامل مادر و پنج فرزندش در خانه استيجاري زندگي می‌کنند. امكانات زندگي و بافت محله مناسب است. دختر بزرگ ١٣ ساله با خواهر ١٢ ساله خود در يك مدرسه تحصيل می‌کنند. پسر ٧ ساله خانواده هم‌کلاس اول دبستان را سپري كرده است و دو فرزند کوچک‌تر ٤ ساله و شش‌ماهه هستند.
پدر اين خانواده ماه‌هاست كه به علت قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می‌برد و محکوم ‌به اعدام و تعداد زيادي ضربه شلاق شده و قرار است تا پايان سال حكمش اجرا شود. اين مرد علاوه بر قاچاق مواد،دچار اعتياد به مواد مخدر هم بوده و در زمان حضور زن و فرزند خود را مورد خشونت قرار می‌داده است. رفتارهاي پدر باعث ايجاد مشكلات روحي براي فرزندان شده است چنانچه فرزند بزرگ خانواده درگير مشكلاتي از قبيل شب‌ادراری، افسردگي و ناخن جويدن است.
مادر براي تأمین هزينه زندگي كارگري می‌کند و با فروش لوازم منزل گذران امور می‌کند ولي اجاره خانه كه ٤٥٠ هزار تومان است به دلیل مشكلات مالي دو ماه عقب افتاده است .تا مردادماه موعد اجاره تمام خواهد شد و بايد منزل را تخلیه كنند.
متأسفانه بستگان پدر هيچ حمايتي از آن‌ها نمي‌كنند و تأکیددارند كه دختربچه‌ها بايد ازدواج كنند. درصورتی‌که دختران این خانواده به‌ویژه دختر ١٣ آن‌ها بسیار تیزهوش بوده و حتی در امتحانات تیزهوشان نیز قبول‌شده اما به دلیل مسائل و مشکلات متعدد در مدرسه عادی تحصیل می‌کند و هم‌اکنون نیز در آستانه ازدواج علی‌رغم میل باطنی مادر قرار دارد.