خانواده‌ای افغان که مادر خانواده ٢٩ سال دارد و از شوهر قبلی خود دو دختر ١٢ و ١١ ساله دارد و از شوهر فعلی‌اش یک دختر ۶ ساله و یک پسر ٢ساله دارد.
پدر بیکار است و مرتباً قمار می‌کند و خرج خانه را دو دختر خانواده با دست‌فروشی در مترو می‌دهند؛ البته گاهی هم مادر همراه دخترانش برای دست‌فروشی می‌رود.

پدر به‌شدت مادر را اذیت می‌کند و برای قمار از آن‌ها پول می‌گیرد. مادر برای دخترانش بسیار نگران است و می‌خواهد از شوهرش جدا شود اما می‌گوید در ایران نمی‌توانم طلاق بگیرم. آن‌ها در خانه‌ای اجاره‌ای که حدوداً ٢٠ متر است زندگی می‌کنند.
فرزندان این خانواده فوق‌العاده بااستعداد و باهوش هستند ولی متأسفانه برای تأمین مخارج خانه باید ساعت‌های زیادی در روز کار کنند.