در یک خانه بسیار قدیمی و مخروبه که دیوارهای آن هرلحظه فرو خواهد ریخت؛ یک خانواده ۶ نفری افغان زندگی می‌کنند که پدر شب‌ها زباله گردی می‌کرد اما به‌تازگی به خاطر سختی کار به دنبال کارگری است. بچه‌ها به‌سختی ارتباط برقرار می‌کنند و جلو نمی‌آیند. با وارد شدن ما به گوشه‌ای می‌روند. یک پسر ۷ ساله و سه دختر ۳.۵ و ۱۲ و ۱۳ ساله دارند که در مدرسه رسمی درس نمی‌خوانند و توان پرداخت هزینه تحصیل در مدرسه را ندارند. در طی چند بار مراجعه مادر هیچ‌گاه در خانه حضور نداشت که احتمالاً بیرون از خانه کار می‌کند.
وسایل اولیه خانه بسیار ابتدایی است. همچنین محله و خانه ناامن است که تابه‌حال چندین بار با مشکل مواجه شده‌اند. مشکلات بهداشتی نیز وجود دارد. خانواده به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند.