گزارش شناسایی خانواده ۱۶ – زمان آباد – شهر ری – ۱۳۹۷

0
388

 

دخترک جلوی در خانه نشسته بود ، آرام و بی صدا، به درخواست ما مادرش را صدا زد، مادر از میان راه باریکی که به زحمت یک نفر از آن عبور می کرد دم در آمد.

برخلاف آن دیوارهای زمخت و مسیر تنگ، مادر با گشاده رویی ما را پذیرفت، داخل شدیم ،خانه ای ۱۰ متری که سعی شده بود مرتب نگه داشته شود با این حال مدام از بهم ریختگی خانه عذر می خواست، صاحب خانه از این دخمه هم جوابشان کرده بود، دخمه ای که تنها پناهشان است، دخمه ای که آشپزخانه ی سه متری آن نقش حمام را نیز برای خانواده داشت، دخمه ای که برای دستشویی باید از سوراخی که در انتهای خانه است به کارخانه دیوار به دیوار آن بروند.

سه کودک معصومانه در این خانه بزرگ می شوند و روزها بعد از بازی و تشنه شدن از نوشیدن حتی جرعه ای آب خنک محرومند چون خانه یخچالی ندارد…