پدر ۴۵ ساله دارای شغل فصلی و دارای یک فرزند پسر ۱۷ ساله است و معتاد به تریاک است. پدر و پسر با هم مصرف می‌کنند و پسر از کودکی اعتیاد داشته است. ادعا می‌کنند که ترک کرده‌اند اما وضعیت خانه بسیار نامناسب است و بوی تریاک می‌آید.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.