همه‌ی این ۱۲ متر را که می‌بینی زندگی‌شان است …
همین سرپناه کوچک را هم دارند از دست می‌دهند.
پدری که برای دو فرزند کوچکش هم پدر است هم مادر..‌.
شاید هم بیشتر مادر، چون دیگر توان کار کردن را ندارد
حتی پولی برای نگه‌داشتن این سرپناه کوچک…

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here