سلام
خوب هستین!
ببخشید خانم ما چندتا دانشجوییم دنبال بچه هایی که توانایی مالی ندارن تا درس بخونن می گردیم
شما کسی رو با این شرایط در این روستا می شناسید که بهشون درس بدیم !یا کسی باشه که از لحاظ مالی زندگی خوبی نداشته باشه!

بله؛ همین همسایه کناری چندوقتی هست که شوهرش فوت کرده؛ ۲ تا پسر داره که یکیشون زباله گرده و اون یکی معتاد! اگر بتونید بهشون کمک کنید خیلی خوبه؛ بنده های خدا به نون شبشون محتاجن!!

وارد خانه شدیم
کیسه های های بزرگ کنج حیاط، تنها تامین کننده ی معیشت خانواده و نشانی پسر زباله گرد؛

و بوی بد مواد نشانی پسر دیگر خانواده.

و پدری که نبودنش در خانه سنگینی می کرد.

خدایا من فقط دو روزه که درد و رنج این آدم ها رو می بینم و تمام فکر و ذهنم رو پر کردن! می دونم چه رنجی می کشی که تمام عمر این آدم ها شاهد رنج کشیدنشون هستی…