پدر خانواده که به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود، به تازگی آزاد شده است، اعتیاد به شیشه دارد و مهر و محبتش به همسر و کودکانش، کتک هایی که به آن ها میزند. مادر با بافندگی و مادربزرگشان با رشته بری اندک درآمدی کسب می کنند. 2 کودک زیر 6 سال دارند.
پای دختر بچه از فرم طبیعی خارج شده است و برای درمان کفشی مخصوص نیاز دارد که خانواده قادر به تامین آن نیست.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here