محله دیزج (کوی ولی‌عصر (عج)) درگذشته روستایی با همین نام بوده است و اکنون با گسترش شهر بخشی از آن شده است و از مناطق حاشیه شهر همدان به‌حساب می‌آید.
مرکز صداوسیمای همدان در ورودی این محله قرار دارد اما پیگیری و رسیدگی‌ها به محله بسیار محدود بوده است.
می‌توان گفت تقریباً همۀ ساکنان این محله ازنظر مالی در مضیقه هستند. اغلب ساکنان محله را کارگرانی تشکیل می‌دهند که به شکل روزمزد کار می‌کنند و بنابراین خیلی از روزها بیکار می‌مانند و تعداد زیادی از مردان هم اصلاً کاری ندارند و حتی بعضاً درگیر اعتیاد نیز هستند. به‌علاوه، برخی از ساکنان محلۀ دیزج خصوصاً مستأجرها، به آب‌لوله‌کشی دسترسی ندارند و ناچار به استفاده از آب چاه یا قرض گرفتن آب از همسایه‌ها هستند. همچنین برق بعضی خانه‌ها هم از طریق سیم‌کشی‌های غیرقانونی تأمین‌شده و باوجود سرمای شدید این منطقه در فصل‌های سرد سال بعضی منازل به گاز هم دسترسی ندارند.
کار کودک، مشاغل کاذب و اعتیاد نیز در این محله همچون دیگر محله‌های حاشیه‌نشین همدان به‌وفور دیده می‌شود.