خانواده‌ای پنج نفره متشکل از یک دختر و دو پسر هشت ساله توسط یکی از بنگاه‌های معاملات املاک روستای سفیدار در رباط کریم معرفی شدند. پدر خانوده پیش از این آشپز بوده است اما در حال حاضر دچار بیماری سرطان استخوان و پرستات و بیماری روده‌ است و قادر به کار کردن نیست. این خانواده قبلا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده‌اند اما حدود پنج ماه است که از چتر حمایتی این بیمه خارج شده اند. از آن پس تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
ماهانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان هزینه‌های داروی شیمی‌درمانی پدر می‌شود.
این خانواده در یک خانه پنجاه متری ساخته شده از گچ وسیمان سکونت دارند .
به علت بیکاری سرپرست خانواده هیچ منبع درآمدی برای خانواده وجود ندارد.
نیازمند حمایت درمانی و دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.