خانواده‌ای سه نفره توسط مسئول خیریه‌ی فعال در منطقه معرفی گردید.
پدر خانواده درگیر بیماری روحی و روانی است و به خاطر وخامت بیماری در کنار خواهر خود زندگی می‌کند.
هر از چند گاهی به خانه خود سر می‌زند و زن و فرزند خود را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.
مادر به اجبارِ خانواده با همسر خود ازدواج کرده و پس از ازدواج از زنجان به تهران نقل مکان کرده است.
حاصل این ازدواج پسر ده ساله‌ای مبتلا به بیماری آسم است که چند بار در بیمارستان بستری شده‌است.
مادر به دلیل شرایط سخت زندگی در کودکی و نوجوانی، مبتلاء به بیماری رماتیسم شده‌است. اکنون نیز به دلیل هزینه‌های زندگی و بیماری قادر به ادامه روند درمان نیست و بیماری بسیار پیشرفت کرده است.
مادر خانواده به دلیل فشارهای زندگی چند بار اقدام به خودکشی با خوردن سم کرده است. در مرتبه‌ی آخر به همراه فرزندش اقدام به خودکشی کرده است که با کمک همسایه‌ها نجات پیدا کرده‌اند.
معیشت خانواده با کار کردن مادر و انجام نظافت در مطب‌ها و منازل می‌گذرد.
نیازمند کمک درمانی، مالی و دریافت کیسه‌ی غذایی شناخته می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.