خانواده‌ای شامل: مادر، پدر و پسر در خانه‌ای اجاره‌ای حدود سی متر زندگی می‌کنند.
یک دختر و یک پسر دیگر خانواده ازدواج کرده‌اند.
پسر خانواده بیکار و سرباز است. مادر قبلا نظافت منازل را انجام می‌داده است ولی حالا توان کار ندارد.
پدر خانواده بیست و پنج سال است دچار بیماری روانی است و هر دو- سه ماه یک‌بار دچار حمله عصبی شده و باید چهل – پنجاه روز بستری شود. کاملا از کارافتاده است.
تنها درآمد خانواده از یارانه و کمک ماهانه کمیته امداد است که عمدتا صرف هزینه‌های بیمارستان می‌شود.
برای خرج بیمارستان هم کمیته کمک کمی می‌کند.
بخشی از اجاره بها توسط پسر بزرگ‌تر تامین می‌گردد.
نیازمند دریافت کیسه غذایی و کمک‌های درمانی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.