طی شناسایی‌های صورت گرفته در محله‌ی زینبیه اصفهان، به دو خانواده با مشکلی مشابه برخورد شد: فردی از افراد خانواده، دچار بیماری معلولیت(ذهنی، جسمی یا هردو) است؛ سطح پایین خانواده‌ها به لحاظ مالی، فقر فرهنگی را در آن‌ها به وجود آورده و در طول عمر فرد معلول، به درستی به درمان وی نپرداخته و ناامید هستند. همچنین معلولیت فرد خانواده (یک خانواده: دختر ۳۴ ساله و دیگری: پسر ۱۵ ساله) باعث شده بیماری و نارسایی‌های دیگر خانواده، تحت تاثیر قرار گیرد. بیماری‌هایی همچون تنگی نفس و آسم، بیماری کلیوی که در خانواده‌ها مشاهده شد، اما به علت وضع بد مالی، نبود بیمه و معلولیت فرزند خانواده، به این بیماری‌ها درست رسیدگی نشده‌است. مشکل اعتیاد، در یکی از خانواده‌ها، به علت بیکاری نیز مشاهده گردید.