منطقه از نظر جغرافیایی در شمال شهر اصفهان واقع شده است، ولی از لحاظ اجتماعی جزء مناطق جنوب شهر به حساب می آید. بافت ساختمان ها در منطقه متفاوت است، بعضی ساختمان ها کاملا نوساز و بعضی کاملا قدیمی و فرسوده هستند؛ بعضی از کوچه های این منطقه خاکی است. بعضی از خانه ها برخي انشعابات آب، برق، گاز یا فاضلاب ندارند و خانواده ها ناچار به استفاده از امکانات همسایه ها می شوند. شغل ساكنين این محله اغلب بنایی و کارهای فصلی است. بیکاری جوانان در اين منطقه كه سبب فقر، مشکلات روحی و روانی (به دلیل نبود امنیت شغلی و نداشتن درآمد کافی) و همچنین اعتیاد به انواع مواد مخدر مي شود؛ بیداد می کند. اغلب اهالی  از خرید و فروش آسان مواد مخدر در این محله ناراضی هستند. مهاجرت از شهرهای مختلف و اقوام و ملیت های مختلف (مثل افغانستان و پاکستان و عراق) به این محله بسیار رایج است. افراد از شهرهای داران و فریدن با توجه به خشکسالی و از بین رفتن کار کشاورزی و دامداری به امید کار و زندگی بهتر به این منطقه مهاجرت کرده اند که در نهایت اكنون بیکار هستند. زینبیه یک محل بسیار کوچک و محدود برای بازی کودکان دارد و فاقد فضای سبز و فضای تفریحی مناسب برای خانواده هاست. یک مرکز بهداشت و درمانگاه در این محله وجود دارد.