مادر خانواده با دخترش که طلاق گرفته است؛ باهم زندگی می‌کنند. آن‌ها ۱۶ سال است از گنبد به مازندران مهاجرت کرده‌اند.
خانم گنبدی ۶۵ ساله است و بیماری آرتروز دارد. بیمه روستایی دارند اما به دلیل هزینه بالا توانایی درمان ندارند. همسر و پسر او فوت کرده‌اند و او هنوز به‌سختی کارگری می‌کند. خانه ازنظر امکانات آب و برق ضعیف است گاز خانه نیز قطع است.
دختر او ۳۹ ساله است و بیماری قند دارد که در حال حاضر بهتر شده اما بیماری عفونت زنان دارد که تقریباً هرروز تب می‌کند آزمایش داده است اما هزینه درمان نداشته است.
به علت تب شدید روزانه نمی‌تواند کار کند و فقط در حیاط خانه (که وضعیت مناسبی ندارد) مرغ و جوجه نگهداری می‌کند.
خانه آن‌ها اجاره‌ای است و ماهی ۱۵۰ اجاره می‌دهند و ۳۰۰ تومان پول پیش داده‌اند.
خانواده باید ازنظر درمان بیماری رسیدگی شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.