این روستا تقریباً در ۵ کیلومتری قوچ حصار قرار دارد. منطقه از زمین‌های گندم‌کاری پوشیده شده و نزدیک به پالایشگاه نفت است. مسیر جاده‌ای تا رسیدن به قوچ حصار خاکی است و رفت‌وآمد بدون وسیله نقلیه تقریباً دشوار است.
پشت بعضی از منازل نیز کارگاه زغال است. تقریباً بیشتر بافت مسکونی به‌جز تعداد محدودی به علت ساخت پالایشگاه خریداری و تخریب شده است.
بیش از ۹۵ درصد ساکنین منطقه از بلوچ‌های پاکستانی هستند که ساختار منازل آن‌ها در برخی قسمت‌ها سنگی و برخی دیگر آجری و کاه‌گلی است.
در روستا سوپرمارکت و درمانگاه وجود ندارد.
آب آشامیدنی همان آبی است برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود.
شغل مردان و زنان کارگری زمین‌های کشاورزی به‌صورت روزمزد، کار در کارخانه و جمع‌آوری ضایعات است.
به نظر می‌رسد شغل کودکان نیز مانند پدران و مادران است البته در اکثریت مواقع اظهار می‌کردند که کار نمی‌کنند.
کودکان زیر ١٢ سال به مدرسه بنیاد امداد جهان در قلعه الیمون می‌روند و مابقی کار می‌کنند.