اين روستا تقریباً در ۵ كيلومتري قوچ حصار قرار دارد. منطقه از زمین‌های گندم‌كاري پوشيده شده و نزديك به پالايشگاه نفت است. مسير جاده‌ای تا رسيدن به قوچ حصار خاكي است و رفت‌وآمد بدون وسيله نقليه تقریباً دشوار است.
پشت بعضي از منازل نيز كارگاه زغال است. تقریباً بیشتر بافت مسکونی به‌جز تعداد محدودی به علت ساخت پالایشگاه خریداری و تخریب شده است.
بیش از ۹۵ درصد ساکنین منطقه از بلوچ‌های پاکستانی هستند که ساختار منازل آن‌ها در برخی قسمت‌ها سنگي و برخی ديگر آجري و کاه‌گلی است.
در روستا سوپرماركت و درمانگاه وجود ندارد.
آب آشاميدني همان آبي است براي آبياري زمین‌های كشاورزي استفاده مي‌شود.
شغل مردان و زنان كارگري زمين‌هاي كشاورزي به‌صورت روزمزد، كار در كارخانه و جمع‌آوری ضايعات است.
به نظر می‌رسد شغل كودكان نيز مانند پدران و مادران است البته در اكثريت مواقع اظهار مي‌كردند كه كار نمي‌كنند.
كودكان زير ١٢ سال به مدرسه بنیاد امداد جهان در قلعه اليمون مي‌روند و مابقي كار مي‌كنند.