خانواده شامل مادر و یک دختر نه ساله است. پدر خانواده بعد از طلاق خانه را رها کرده و رفته‌است.
این خانه در گاوداری است. در این گاوداری چهار الی پنج خانوار در اتاقک‌های نه متری زندگی می‌کنند.
مادر از کارخانه گونی‌بافی خارج شده، در حال حاضر بیکار شده و به دنبال کار است.
اجاره خانه ماهی دویست هزارتومان و سرویس مدرسه دختر ماهی چهل هزارتومان است.
وضعیت وسایل خانه محدود و کهنه است.
نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here