خانواده شامل مادر و یک دختر نه ساله است. پدر خانواده بعد از طلاق خانه را رها کرده و رفته‌است.
این خانه در گاوداری است. در این گاوداری چهار الی پنج خانوار در اتاقک‌های نه متری زندگی می‌کنند.
مادر از کارخانه گونی‌بافی خارج شده، در حال حاضر بیکار شده و به دنبال کار است.
اجاره خانه ماهی دویست هزارتومان و سرویس مدرسه دختر ماهی چهل هزارتومان است.
وضعیت وسایل خانه محدود و کهنه است.
نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.