خانواده شامل مادر، پدر و دو پسر و چهار دختر در سن‌های کمتر از پانزده سال است.
خانه در اطراف زمین کشاورزی واقع شده و مادر و پدر خانواده در زمین‌ سبزی‌کاری می‌کنند.
فرزندان هیچ کدام به مدرسه نمی‌روند.
سه پسر به سن‌های نه، دوازده و پانزده سال که تازه از افغانستان برای کار آمده‌اند و بچه‌های خواهر پدر خانواده هستند برای شام و ناهار به این خانه می‌آیند. بقیه زمان خود را کار می‌کنند. آنها نیز به مدرسه نرفته‌اند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here