دختر حدود چهل و یک ساله و سرپرست خواهر و برادر معلولش است. خواهر عقب مانده ذهنی و برادر سی‌پی است. به دلیل سن بالای خواهرِ معلول، قادر به نگهداری وی نیست و به دنبال این است که وی را به یک محل نگهداری بفرستد. برای مدتی برادرش در کهریزک بستری بوده اما به دلیل شرایط نامناسب مرکز، برادرش را از آن‌جا خارج کرده و خودش نگهداری می‌کند.

ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد. خواهر و برادرش از طریق بیمه پدر- که فوت شده است-  نفری هفتصد هزار تومان می‌گیرند. برادر از گردن به پایین فلج کامل است اما خواهر می تواند حرکت کند.

نیازمند دریافت کیسه غذایی و کمک درمانی تشخیص داده می‌شوند.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here