سرپرست خانواده، عزیزآغا، پیرزنی تقریبا هفتاد ساله است که با شوهرش زندگی می‌کند. شوهر دچار مشکلات جسمی است. وضعیت معیشت خانواده بسیار ضعیف هست و تنها منبع درآمد این دو از جمع آوری کارتن‌ها و انبار کردن آن‌هاست.

خانه استیجاری است. فرزند متاهل دارند اما قادر به حمایت از والدین خویش نیست.

بیمه نیستند.

نیازمند دریافت کیسه غذایی و حمایت درمانی تشخیص داده می‌شوند.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.