خانواده هشت نفره افغان هستند. پدر در آتش سوزی سوخته و از دنیا رفته است. مادر ترک‌شان کرده و مجددا ازدواج کرده است. گاهی به فرزندانش سر می‌زند. یک پسر چهارده ساله و دیگری سیزده ساله است. کنار مادربزرگ و پدربزرگ و عموی‌شان – که متاهل بوده و دارای فرزند است – در یک خانه زندگی می‌کنند. پسر بزرگ‌تر دارای معلولیت از ناحیه دست‌ها و یک پا است و به سختی راه می‌رود. پسر کوچک‌تر دارای سوءتغذیه است. پدربزرگ از کارافتاده است و گاهی کارگری می‌کند.
خواهر هجده ساله‌ای دارند. به تازگی ازدواج کرده و در خانه همسرش زندگی می‌کند.
نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می شوند

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.