خانواده قومیت غربت و ملیت ایرانی دارند. در خانه‌ای روی سطح زمین و نمور زندگی می‌کنند. پدر خانواده بیماری دیابت دارد و ۷۲ ساله است. یک‌بار ازدواج کرده و زنش فوت کرده بعد با زنی ۴۰ ساله ازدواج کرده و سه فرزند دارد دو دختر ۱۰ و ۱۳ ساله که ترک تحصیل کرده‌اند و از برادر ۳ ساله خود مراقبت می‌کنند. پدر معتاد است و مادر در بازار هفتگی کارگری می‌کند و حدوداً روزی ۱۰ هزار تومان درامد دارد. اخیراً دختر بزرگ خانواده دچار بیماری خونی شده است.