خانواده‌ی چهارنفره؛ علائم خشونت روی چهره‌ی زن با آرایش غلیظ پنهان بود.
شوهر Bipolar یا Borderline (طبق تشخیص قبلی Bipolar بودند؛ ولی باید دوباره توسط دکتر تشخیص داده‌شود، چون بیشتر علائم Borderline(BPD) را دارد)، از دارو مداوم استفاده می‌کند؛ کارش تعمیرات کولر است، ولی به گفته‌ی همسرش، روی درآمدش نمی‌توان آنچنان حساب کرد، چون ممکن است به دلیل بیماری پول‌هایش را بی‌دلیل خرج کند. گاهی توان خرید دارو در زمان تعیین شده را ندارند.
پسر بزرگتر Schizofreni، چهار بار خودکشی کرده‌است، کارش در باجه بلیت زمین بازی کودکان است و بلیت تحویل می‌گیرد.
پسر کوچکش از نظر روانی نیاز به تشخیص روان‌پزشک یا روان‌شناس دارد؛ ابروهایش را با قیچی کوتاه کرده؛ توسط معلم دوم دبستانش اذیت می‌شده و از معلم و بچه‌ها خیلی کتک می‌خورد. معلمش تهدیدش کرده که نمی‌گذارد کلاس دوم درس بخواند.
خود معلم کلاس دوم به گفته زن این خانواده، ظاهرا روان‌پریش است.
خود زن، توده‌ای در سینه دارد و به دلیل مشکل مالی نتوانسته عمل کند. غدد لنفاوی اش مشکل دارد. (پرونده پزشکی دارد)
توضیحات اضافه در فرم درمان شناسایی