خانواده‌ی ستاری، در كنار ٣ خانوار ديگر، در خرابه‌ی روستای قلعه نو زندگی می‌كنند؛ ٣ فرزند دارند و دخترشان را به به علت مشكلات مالی، مدرسه نفرستاده‌اند. شوهر كارگر در كارگاه‌های اطراف است و خانم هم در خانه سير پوست می‌كند.

دخترشان معده درد شديد دارد و پيگيری درمانی نکرده‌اند.