خانواده‌ی ستاری، در کنار ٣ خانوار دیگر، در خرابه‌ی روستای قلعه نو زندگی می‌کنند؛ ٣ فرزند دارند و دخترشان را به به علت مشکلات مالی، مدرسه نفرستاده‌اند. شوهر کارگر در کارگاه‌های اطراف است و خانم هم در خانه سیر پوست می‌کند.

دخترشان معده درد شدید دارد و پیگیری درمانی نکرده‌اند.