یک خانواده نه نفره با هفت فرزند هشت تا نوزده ساله شناسایی شدند. دختر بزرگ خانواده و مادر خانواده به لحاظ ذهنی مشکل دارند. دختر بزرگ صغری به دلیل وخیم بودن بیماری به بهزیستی منتقل شده اما مادر با خانواده زندگی می‌کند ، اوضاع خانواده به لحاظ بهداشتی و فرهنگی بسیار بد است. پدر خانواده به دلیل آسیب دیدن پا فعلا قادر به کار کردن نیست. فرزندان در مدرسه اتباع ثبت نام شده اما هنوز شهریه را پرداخت نکردند. در این خانواده اعتیاد مشاهده نشد. به لحاظ مالی و فرهنگی نیاز به حمایت دارند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.