خانم گریه می‌کند. می‌گوید شوهرم زندان است و ۱۵۰ میلیون چک دارد. شریکش سر شوهرم کلاه گذاشته و فرار کرده است. بچه‌هایم نمی‌دانند پدرشان زندان است. ۶ ماه کرایه ندادم و در ازایش از پول پیشم دارد کم می‌شود. همسایه‌ها کمک می‌کنند و با پول یارانه هست که خرجی خانه‌ام درمی‌آید. فقط گریه می‌کند …
موقع خداحافظی، ما می‌گویم، خدا بزرگ است، به خدا توکل کن.