گزارش اول :
اسماعیل‌آباد در مجاورت ریل راه‌آهن و در حاشیه‌ی مسجد جمکران قرار دارد. اما متاسفانه به دلیل «خارج از محدوده‌ی شهری بودن»، به این منطقه خدمات شهرداری ارائه نمی‌شود.
کوچه‌های این محله آسفالت نشده و خاکی هستند و بهداشت این محله با وجود فاضلاب‌های روان با خطرجدی روبروست. در کانالی مملو از ضایعات و زباله که در یک قدمی محل بازی کودکان است، سرنگ‌هایی که نشان از اعتیاد ریشه‌ای دارد، یافت می‌شود!
این محله فاقد اماکن مذهبی، درمانی، آموزشی و ورزشی‌است.
نبود نیروی انتظامی موثر و همچنین جدایی این محدوده از منطقه‌ی شهری، محله را پاتوق امنی برای خرید و فروش مواد مخدر کرده است.
خدمات گازرسانی و برق‌رسانی به این محدوده ارائه نمی‌شود.