تیم شناسایی مشهد – قلعه خیابان

۴نفره زندگی می‌کنند؛ پدر خانواده، بر اثر بیماری ۱۰ سال است که فوت کرده‌است.
افراد خانواده، ایرانی و بلوچ هستند، ولی فاقد اوراق هویتی و در نتیجه آن بیمه می‌باشند.
خانواده‌ی آن‌ها، در حال حاضر شامل مادر حدود ۵۰ساله و سه پسر است.
یکی از پسرها، ۱۴ساله است که به دلیل نبود اوراق هویتی فقط تا پنجم دبستان را در مسجد خوانده‌است. دو پسر دیگر، یکی ۲۰ساله و دیگری ۱۸ساله است؛ هر دوی آن‌ها دارای معلولیت شدید جسمی هستند و یکی از آن‌ها حتی توانایی تکلم ندارد.
آن‌ها در خانه‌ای با ۲ میلیون تومان رهن و ۲۰۰ هزار تومان اجاره زندگی می‌کنند. خانواده هیچ منبع درآمدی ندارد. پول اجاره و رهن و قبض آب و برق و گاز، پیش از این توسط یکی از همسایه‌ها پرداخت می‌شده که سه ماه است کمک را قطع کرده‌است.
این خانواده برای تغذیه نیز متکی به همسایه‌هاست.
خانه فاقد هر گونه امکانات برای این دو فرد معلول است و حمام هم ندارد مادر به دلیل مراقبت از این دو فرد که حتی توانایی غذا خوردن و راه رفتن هم ندارند نمی‌تواند سر کار برود.