خانواده‌ی ۶نفره‌ی بشکن که مادر و ۵ فرزندش با هم در خانه‌ای که از نظر وضعیت بهداشت مناسب نیست زندگی می‌کنند.

خود خانم شناسنامه و بیمه دارد، اما هیچ‌کدام از بچه‌ها ندارند. پدر، چهار سال است فوت کرده‌است. خانم خورشید بشکن، سه دختر و دو پسر دارد. دختر ۸ساله، سرطان خون دارد و ۶ سال است شیمی‌درمانی می‌کند. گاهی مددکاری بیمارستان در هزینه‌های شیمی‌درمانی کمک می‌کند. یکی از دخترها و یکی از پسرها تالاسمی دارند و باید ماهی یک بار برای تزریق خون در بیمارستان بستری شوند.
دختر ۱۴ساله که دختر بزرگ است، برای شهرداری در کاشت نهال و علف‌کنی و گل‌کاری با روزی ۲۰ تومان کار می‌کند؛ مشکل غدد دارد که با توجه به بیماری دیگر بچه‌ها، اصلا پیگیری نشده‌است. خود مادر هم بیمار است؛ کم خونی شدید دارد و قلبش درد می‌کند و زیر بار مراقبت از ۴ فرزند بیمار خود، کمرش خم شده‌است؛ او نهایتا ۳۵ سال دارد اما به شدت شکسته شده‌است. مادر، اگر برای فرزندان به بیمارستان نرود، به پارچه‌فروشی‌های محل (تاجرآباد) می‌رود و روزی ۱۰ تومان کار می‌کند.
آن‌ها باید ماهی ۲۰۰ تومان اجاره بدهند.
بچه‌ها هیچ‌کدام مدرسه نرفته‌اند.