با ورود به حیاط، فضای قدیمی خانه ملموس بود؛ پیرزنی افغان، که بعد از فوت شوهر خود، از یک سال پیش، تنها زندگی می‌کند، چند وقتی است خانه‌ی مذکور را با متراژ ۴۰ متر، به کمک پسرش اجاره کرده‌است؛ با پول پیش ۳ میلیون تومان و اجاره‌ی ۱۰۰ هزار تومان؛ متاسفانه مبلغ رهن به صورت امانت، در اختیار بنگاه‌دار بوده که ایشان چند وقتی است از محله رفته و تکلیف مبلغ مذکور، نامشخص است.

فضای داخلی خانه، بسیار ساده بود؛ با تلوزیونی که بر روی اپن آشپزخانه قرار داشت و دو یخچال بزرگ و کوچک که در راهروی ورودی قرار گرفته بود و ظاهرا یخچال بزرگ خراب بود که به همین بهانه یخچال‌ها بازدید شد و تعدادی ظرف یک‌بارمصرف حاوی مواد غذایی در یخچال بزرگ مشاهده شد.
خانم خاوری، به دلیل کهولت سن، از بیماری‌های زیادی رنج می‌برد که البته تحت درمان است.
ناگفته نماند که خانم خاوری به دلایلی میزان کمک‌هایی که از طرف پسرش و دیگران به او می‌شود را مشخص ننمود.