در چند کیلومتری ملک‌آباد محله‌ای سرسبز به نام قوهه وجود دارد که اغلب مردمش کشاورزی و باغداری می‌کنند. در کوچه امامزاده با خانه‌ای فرسوده با دیوارهای نم گرفته مواجه شدیم…

در این مکان پیرمرد و پیرزنی به همراه دو پسر و دو نوه خود زندگی می‌کنند. دو نوه پسری یادگار فرزند پسر و عروسی هستند که چندین سال پیش در پی درگیری و کینه‌جویی اقوام عروس کشته‌شده‌اند!!!

نوه کوچک ۶ ساله که در آن زمان نوزاد بوده فردای روز حادثه در حالی پیداشده که در آغوش مادر سر از تن جدا شده خون مادر خورده و شوکه شده است.
بعد از آن پسرک به انواع و اقسام بیماری‌ها دچار شده است و پدربزرگ که در اثر آب‌مروارید چشمی ازدست‌داده و به دلیل سایر بیماری‌ها توانایی کار کردن ندارد از پس هزینه‌های درمانی نوه برنمی‌آید.

از دو پسر دیگر خانواده یکی کارگر ساده‌ای‌ است که به دنبال کار است و دیگری در اثر تصادف با موتور در کتف و لگن پلاتین دارد و نیازمند عمل مجدد است.

اولویت‌های این خانواده یافتن کاری دائمی برای پسر بزرگ خانواده و پیگیری روند درمانی سایر اعضا و به‌خصوص نوه است.