گزراش شناسایی منطقه عرب آباد خسروی – شهرستان ساوجبلاغ:

عرب آباد ناحیه ای درمنطقه شهری چهارباغ می باشد و از توابع شهرستان ساوجبلاغ محسوب می شود.
بافت این منطقه شهری بوده و درعین حال دارای زمین های کشاورزی نیز می باشد.

-ساکنین این محله از اقوام ایران (اکثرا ترک) و افغان(٢٠٪؜) هستند.
-حدود500 خانوار در این محله ساکن هستند.
-پایگاه نیروی انتظامی در منطقه موجود نمی باشد و گشت در منطقه کم است.
-هیچ وسیله حمل و نقل عمومی ای موجود نمی باشد و تنها راه رفت و آمد استفاده از آژانس است.
-در خيابان ها زباله گردى كودكان بسيار ديده و در افراد درگیر مواد مخدر در اين منطقه، نوع مصرفی سنتی است و صنعتی دیده نمی شود.
-در حاشیه محله و در مرز با محله قوهه کوره آجرپزی وجود دارد که در چندین خانواده در آن ساکن و شرایط مناسبی ندارند.
-این منطقه دارای یک مسجد در مرکز، یک خانه بهداشت ، یک پارک ، یک مدرسه دبستان و دوره اول متوسطه برای دختران و پسران می باشد.
-حدود 50 گلخانه در منطقه موجود است و زنان و مردان سرپرست خانوار به کار در گلخانه ها و زمین های کشاورزی در ازای دستمزد روزانه ی ناچیز می پردازند.
-کودکان در بعضی خانواده های درگیر فقر به زباله گردی می پردازند.

منطقه عرب آیاد خسرویمنطقه عرب آیاد خسروی


گزارش شناسایی منطقه مهدی آباد – شهرستان ساوجبلاغ:

مهدی آباد از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز واقع شده است.

-بافت اين منطقه شهری بوده، دارای زمين های كشاورزی و به زندان قزلحصار بسيار نزديك ميباشد.

-ساكنين اين منطقه بيشتر ترك زبان هستند و به علت وضعيت اقتصادی و نبود درامد مناسب به اين منطقه مهاجرت كرده اند.

-در اين منطقه هيچ وسيله حمل و نقل عمومی نيس مردم مجبور به استفاده از اژانس هستند. در خيابان ها زباله گردی و افرادی كه درگير مواد مخدر هستند ديده ميشوند.

-ساكنين محله در جريان هستند كه كدوم خانه و خيابان مخصوص به پخش مواد مخدر است و بارها گزارش كردند اما ترتيب اثر داده نشده.

-اين منطقه دارای مسجد و حسينيه ميباشد و همينطور دارای دو مدرسه برای پسران و دختران و خانه بهداشت ميباشد.