پدر این خانواده بدلیل تصادف در زندان بوده که مادر طلاق می گیرد مادر هم مدتی اعتیاد داشته ولی در حال حاضر ترک کرده و پاک است. دو فرزند او، یک دختر ۱۵ ساله ویک پسر ۱۰ ساله ، مدتی پیش مادربزرگ شان زندگی می کردند ولی بدلیل فوت مادر بزرگ فعلا پیش مادر زندگی می کنند. دختر در رشته نقاشی تحصیل می کند ولی به دلیل هزینه های سنگین قادر به پرداخت هزینه ها نیستند.بدلیل نداشتن هزینه زندگی دختر را عقد کرده اند که برای تامین جهیزیه نیز مشکل دارند.